About us
เกี่ยวกับเรา

ประวัติ บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด

     จากจุดกำเนิด ของข้าวไทย ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดข้าวที่ดีที่สุดในโลก บริษัทบางกอกอินเตอร์ฟูด มองเห็นถึงการโอกาสในการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าของประเทศ จึงเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ในปี 2530 เพื่อผลิตแป้งข้าว สตาร์ซ แป้งผสม แป้งดัดแปลง และ น้ำตาลไอซิ่ง ภายใต้ตราสินค้า “ใบหยก” และ จิงโจ้คู่ โดยสินค้าของบางกอกอินเตอร์ฟูด เป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพที่คงที่ ดีเลิศ จากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเสมอมา จากวันนั้นด้วยความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ ทำให้เราสามารถต่อยอดการผลิต และลงทุนในการพัฒนา สินค้าขนมแช่แข็ง และอาหารญี่ปุ่นแช่แข็ง ภายใต้ ตราสินค้า Thaifuku, Akari และ Raku โดยสินค้าทั้งหมดมีคุณภาพและรสชาติสัมผัสได้ถึงความเป็นญี่ปุ่นต้นตำรับ สังเกตุได้จากการได้รับการยอมรับจากภัตคารอาหารญี่ปุ่นชั้นนำต่างๆ ที่เลือกสินค้า ของบริษัทบางกอกอินเตอร์ฟูด เป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร รวมถึงเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมในร้านอาหารและในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง จากประสบการณ์หลายทศวรรษที่ผ่านมา สร้างความเชื่อมั่นในสินค้า และคุณภาพการบริการ ให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี