บจก. บางกอกอินเตอร์ฟูด ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์
Publish Date : 14-04-2020


          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ที่ผ่านมา) คณะผู้บริหารและพนักงาน บจก. บางกอกอินเตอร์ฟูด ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ อาทิเช่น รถเข็นสำหรับใส่เวชภัณฑ์, รถเข็นสำหรับใส่อุปกรณ์, เครื่องชั่งน้ำหนัก ฯลฯ รวมถึงเลี้ยงอาหารแก่ผู้สูงอายุ โดยคณะผู้บริหารคำนึงเรื่องสุขภาพและการรักษาพยาบาลคนในชุมชนเป็นสำคัญ